Nieuws

Calamiteitenverlof: de regels op een rij

21 november 2019

Calamiteitenverlof: de regels op een rij

 

Een werknemer kan bij dringend privéproblemen een beroep doen op calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuimverlof. Afhankelijk van de situatie kan het verlof een paar uur tot een paar dagen duren. Je moet dit verlof als werkgever toestaan. Een korte opfriscursus.

 

Calamiteitenverlof: de regels op een rij

Je werknemers mogen bij spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden calamiteitenverlof en ander kortdurend verzuimverlof (kortweg calamiteitenverlof) opnemen. Het kan gaan om een overmachtsituatie waardoor ze meteen vrij moeten nemen. Denk aan een ziek kind, een partner die moet bevallen of een plotseling defect in huis zoals een gesprongen waterleiding.

 

Daarnaast kunnen je medewerkers er een beroep op doen als ze een wettelijke of door de overheid opgelegde verplichting alleen kunnen vervullen als ze vrij nemen. Een voorbeeld is dat de werknemer alleen onder werktijd kan stemmen.

 

Ten derde heeft een werknemer recht op calamiteitenverlof wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Een voorbeeld daarvan is dat de werknemer naar een ziekenhuis moet, waarbij dat alleen kan onder werktijd.

 

Afwijkende regels

De werknemer meldt het calamiteitenverlof bij jou. Je betaalt zijn of haar salaris door tijdens het verlof.

 

De cao voor je branche of een regeling van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen afwijkende regels bevatten over het verlof. Deze hebben dan voorrang boven de wettelijke regels. Het kan bijvoorbeeld gaan om het niet doorbetalen van loon of het inleveren van extra vakantiedagen voor het calamiteitenverlof. Dit mogen alleen bovenwettelijke vakantiedagen en opgespaarde vakantiedagen van het voorgaande jaar zijn.

 

Ook zonder afwijkende regels, mag je achteraf aan je medewerker voorstellen om het calamiteitenverlof onder extra vakantie te laten vallen. Hiermee moet de werknemer dan wel uitdrukkelijk akkoord gaan.

 

Aantonen noodzaak

Je werknemers moeten het calamiteitenverlof zo snel mogelijk bij je melden. Hierbij geven ze aan hoe lang ze denken dat het verlof gaat duren. Een werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort verzuimverlof niet weigeren.

 

Wel mag je de werknemer achteraf vragen om aan te tonen dat het verlof noodzakelijk was. Als werknemers het verlof niet kunnen melden, bijvoorbeeld bij een spoedopname in het ziekenhuis, moeten ze het doorgeven zodra ze hiertoe in staat zijn.

 

Zo lang als nodig

Werknemers mogen calamiteitenverlof opnemen zo lang als ze nodig hebben voor het oplossen van het dringende privéprobleem. Voor calamiteitenverlof geldt dan ook geen maximum aantal uren per jaar.

 

Bijzonder verlof

Een huwelijk of verhuizing vallen niet onder calamiteitenverlof. De wet zegt daarover niets. Dergelijke situaties vallen daarom onder bijzonder verlof of buitengewoon verlof.

 

De cao voor je branche kan daar regels over bevatten. Geldt er geen cao, dan kun je er zelf afspraken over maken met je werknemers en deze opnemen in een personeelshandboek of in individuele arbeidsovereenkomsten. Moet je medewerker voor korte tijd zorgen voor een ziek familielid, dan kan hij of zij kortdurend zorgverlof bij je aanvragen.

 

Vervanging en vakantiedagen

Zorg dat je voor iedere werknemer een vervanger uit de organisatie hebt die tijdelijk de taken van de afwezige kan overnemen. Hanteer daarnaast als beleid dat je werknemers die nog veel extra vakantiedagen hebben bij calamiteitenverlof altijd vraagt of ze dat onder deze dagen willen laten vallen. Ze moeten daar dan natuurlijk nog wel (expliciet) mee akkoord gaan.

 

 

Bron: pwnet.nl

Heeft u vragen over dit nieuwsitem?

 

Wilt u meer informatie over dit nieuwsitem, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep