nieuws

Gezond kunnen werken versterkt de employability

2 juli 2018

Wie jonge talenten wil werven, doet er goed aan om de balans tussen werk en privé zo gezond mogelijk te houden. Jonge werknemers vinden gezond kunnen werken steeds belangrijker als ze een (nieuwe) werkgever kiezen. Het zorgt voor employability, juist ook op de langere termijn. Dat blijkt uit onderzoek van Intelligence Group op het GfK Consumentenpanel.

De helft van de ruim 1000 jongeren tussen 18 en 30 jaar op dat panel gaf aan bewust gezond te leven. Binnen die jongerengroep zijn (para)medici het meest bewust bezig met een gezonde levensstijl. ICT’ers en onderwijskundigen letten het minst op een bewust gezond leven.

 

Gezonde leefstijl belangrijk voor jongeren ..

Een kwart van de mensen tussen 18 en 30 geeft aan dat zij wel sterk geïnteresseerd zijn in een gezonde leefstijl. Bij expliciet vragen naar de werk-privébalans blijkt dat iets meer dan de helft van de achttien- tot dertigjarigen graag een goede werk-privébalans wil tussen het professionele en privéleven.

 

.. dus ook belangrijk bij werven jong talent

“Om met name deze millennials te bereiken wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om in de belevingswereld van medewerkers en potentiële medewerkers te komen. Vitaliteit en employability werd tot vorig jaar vooral gebruikt als het ging over duurzame inzetbaarheid. we zien deze termen nu steeds vaker terugkomen bij het werven van talent”, aldus Maaike Kooter, projectleider employability bij Intelligence Group. “Naast het bieden van opleidingsmogelijkheden voor deze groep is inspelen op de gezonde levensstijl van talenten een belangrijk beweegmotief om het bedrijf als aantrekkelijk werkgever neer te zetten.”

 

Tegengestelde krachten

Zeker ook omdat het belang van duurzame inzetbaarheid groeit. Dat komt met name door twee op het eerste oog tegengestelde ontwikkelingen die nu in alle hevigheid naar voren komen. Mensen blijven korter bij één en dezelfde werkgever, en de AOW-leeftijd groeit gestaag door. Richting 70 jaar zelfs voor de mensen die nu jonger zijn dan 30. Langer doorwerken zal dus moeten, maar dat kan steeds korter bij één werkgever. En hoe langer je door moet werken, hoe groter de kans op uitval. Met name bij zwaar werk. Loopbaanadviseur Helma Schuldink: “Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van werknemers zelf. Ze richten zich op arbeidsvoorwaarden en spijkeren hun vakkennis bij, maar de ontwikkeling van vakoverstijgende vaardigheden is niet tot nauwelijks aan de orde.”

Eendimensionale inzetbaarheid

Beide deskundigen vinden die focus op het hier en het nu jammer. Want deze ‘eendimensionale inzetbaarheid van werknemers’ vertraagt volgens hen ook de re-integratie van waardevolle werknemers op de arbeidsmarkt. Werknemers kunnen hun specifieke kennis niet elders inzetten en voelen zich daardoor onzeker. Het kennishiaat veroorzaakt hogere uitval en langdurige werkloosheid, omdat werknemers te weinig flexibel zijn en onvoorbereid op een andere omgeving. Bouts: “Werknemers moeten zich meer bewust zijn van hun eigen inzetbaarheid. Zij moeten levenslang blijven leren, al is het maar twee uur per week.”

 

Vast onderwerp in gesprekscyclus

Volgens Schuldink en Bouts ligt er ook een taak voor de werkgever. “Employability moet standaard worden opgenomen in het periodieke functionerings- of ontwikkelgesprek. Grote organisaties ‑ waarbinnen eerste spoor re-integratie makkelijk toepasbaar is ‑ profiteren van de multifunctionele inzetbaarheid. En kleinere werkgevers, waar eerder een tweede spoortraject voor een werknemer wordt opgestart blijven niet onnodig lang zitten met een medewerker die niet meer in staat is om specifieke werkzaamheden uit te voeren”, aldus Schuldink.

 

Bron: http://overduurzameinzetbaarheid.nl

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep