nieuws

Help de AVG komt er aan!

 30 januari 2018

Help de AVG komt er aan!

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Deze wet- en regelgeving raakt alle organisaties, ook kleine MKB’er en ZZP’ers. Overtreedt een verantwoordelijke de beginselen of grondslagen van de AVG of de privacy rechten van de betrokkenen (de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt)? Dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen die kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro! Of een boete van 4% van de wereldwijde jaaromzet, mocht dat bedrag hoger uitkomen.

 

Het idee achter de AVG is dat burgers veel meer zeggenschap krijgen over hun data en wat daarmee gebeurt. Organisaties moeten duidelijk maken waarom ze bepaalde (persoons)gegevens nodig hebben en waar die voor worden gebruikt. Burgers kunnen op hun beurt gemakkelijker inzage vragen in opgeslagen data, toestemming intrekken, klachten indienen en gebruikmaken van het recht om vergeten te worden. Hierbij gaat het om elk persoonlijk gegeven dat u registreert van bijvoorbeeld uw personeelsleden, contactpersonen van organisaties met wie u samenwerkt, personen die u individueel als klant of cliënt bedient en ziekmeldingen die u doorgeeft aan de arbodienst etc.

 

Om u op weg te helpen kunt u via de volgende link een stappenplan

downloaden (in PDF formaat) voor uw organisatie.

Heeft u vragen over dit nieuwsitem?

 

Wilt u meer informatie over dit nieuwsitem, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep