Regio HR Abonnement

 

Het Regio HR abonnement is uitermate geschikt voor (kleine) organisaties in het MKB segment van 1 tot 50 medewerkers. Veel (kleine) MKB'ers hebben immers niet de beschikking over een vakvolwassen HR professional. Dit kan zijn omdat de organisatie niet groot genoeg is of omwille van de kosten geen HR specialist in dienst nemen. Ook is het voor veel ondernemers lastig om in te schatten welk soort ondersteuning voor hun bedrijf wenselijk is en wat het onderscheidende vermogen is van een modern en efficiënt Personeelsbeleid.

 

Bij iedere werkgever, groot of klein, is er echter dringend behoefte aan de specialistische kennis van een HR Professional. Enerzijds om ervoor te zorgen dat de werkgever voldoet aan alle wet- en regelgeving rondom het in dienst nemen en houden van werknemers, anderzijds om ervoor te zorgen dat de werkgever aantrekkelijk genoeg is en blijft om talent te behouden en aan te trekken (talentmanagement, binden en boeien).

 

Zeker in de huidige arbeidsmarktomgeving is het voor iedere ondernemer een must de beschikking te hebben over een eigen HR Professional. Een ondernemer moet direct kunnen schakelen met een eigen HR adviseur, wanneer er zich problemen voordoen binnen het werknemersbestand. Denk hierbij aan disfunctioneren, verzuim gerelateerde kwesties, ontslag, reorganisatie, demotie, inzetbaarheid etc. Dit soort kwesties worden momenteel veel te snel bij een dure advocaat neergelegd of eerst doorgespeeld naar de accountant vanwege de bestaande relatie.

Een solide HR basis is het fundament van elke organisatie, daarom voorziet het Regio HR Abonnement in alle basiszaken die van belang zijn voor een goed fundament en dit voor een vast bedrag per medewerker per jaar!

 

Meeruren

Daar waar wenselijk of nodig, is de HR adviseur in staat om naar behoefte van de opdrachtgever projectmatig (bijv. inrichten van een functiewaarderingssystematiek, opstellen van een HR handboek etc.) dan wel ad hoc (bijv. in het geval van arbeidsjuridische kwesties, ontslag, vaststellingsovereenkomsten) meerwerk te verrichten die niet standaard onder het abonnement vallen. Zo valt bijvoorbeeld het checken en/of updaten van een HR handboek wel onder het abonnement, maar het compleet ontwerpen en/of opzetten van een HR handboek niet. Voor alle meeruren hebben abonnementhouders recht op een standaard korting op ons reguliere uurtarief.

Eenvoud en gemak

 Maatwerk HR Abonnement

 

Naast ons standaard Regio HR abonnement met een scherp tarief per medewerker per jaar en alle voordelen van de EVI groep, hebben wij ook de mogelijkheid om een Regio HR abonnement op maat te maken voor uw onderneming. Heeft u speciale wensen of behoeften? Geen zorgen, wij inventariseren uw wensen en doen u een voorstel voor een abonnement speciaal toegesneden op uw organisatie.

 

Neem contact op met Regio HR om vrijblijvend een afspraak te maken voor een inventarisatie van uw wensen en behoeften.

Het Regio HR Abonnement bestaat standaard uit de volgende elementen:

  1. Een eigen Regio HR Adviseur uit de regio (landelijke dekking)
  2. Controle op (juridische) juistheid, updaten en aanpassen, alsmede een check op de aanwezigheid van alle HR basisdocumenten (o.a. arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en uniforme toepassing, functieprofielen etc.).
  3. Jaarlijkse ondersteuning bij beoordelings-/functioneringsgesprekken ofwel talent- en performancemanagement.
  4. HR helpdesk, 1e-lijns ondersteuning voor alle HR en Arbeidsjuridische vraagstukken.
  5. Ondersteuning bij het terugdringen van ziekteverzuim, het mede inrichten van preventieve maatregelen om ongewenst verzuim te voorkomen, alsmede beleidsmatige en operationele ondersteuning.
  6. Ondersteuning bij het binden en boeien van medewerkers.
  7. Data base met voorbeeld documenten, opmaat gemaakt via de eigen Regio HR Adviseur.
  8. Standaard korting op het uurtarief bij inzet van meeruren.

 

De Regio HR adviseur maakt samen met de ondernemer jaarlijks afspraken, veelal op basis van de uitkomsten van de HR Scan, omtrent zijn/haar inzet en aanwezigheid voor het betreffende jaar.

 

Hoewel Regio HR adviseurs tegelijkertijd bij diverse opdrachtgevers kunnen werken, kan de opdrachtgever er van verzekerd zijn dat zijn onderneming de volle aandacht krijgt. Zo kan bijvoorbeeld op dagen, waarop de HR adviseur niet “in huis” is, altijd telefonisch of per e-mail een beroep op de HR adviseur worden gedaan bij zaken die dringend zijn. Op deze wijze wordt de continuïteit van onze Regio HR ondersteuning gewaarborgd.


Waar nodig zal de HR adviseur (tijdig) juridische hulp inschakelen via de juridische partner binnen ons EVI netwerk, waarvoor speciale Regio HR prijsafspraken van toepassing zijn. Dit voordeel komt mede ten goede van onze klanten.

 

Goede kwalitatieve service tegen een eerlijke prijs.

hr abonnement

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep