HR Coaching

Het vakgebied Human Resources is naast kennisintensief, vooral een expertise die wordt opgebouwd door jarenlange ervaring. Vakvolwassenheid komt voort uit het bijblijven in het vakgebied, opgebouwde ervaring bij verschillende bedrijven, zo mogelijk in verschillende branches, op verschillende functieniveaus en een toenemende mate van complexiteit van verantwoordelijkheden en werkzaamheden.

 

Binnen organisaties hebben HR professionals de uitdaging om zich te profileren in posities die veelal tussen het operationele, tactische en/of strategische niveau bevinden. HR professionals vervullen vervolgens, afhankelijk van de situatie, zeer diverse rollen, waaronder die van sparringpartner, business partner, adviseur, vakdeskundige, coach, leidinggevende, kartrekker, troubleshooter, administratief expert, mediator en wisselen deze rollen ook nog eens meerdere keren per dag. HR professionals hebben daarnaast ook nog een voorbeeldfunctie wanneer het aankomt op de normen en waarden van de organisatie of bij zaken als cultuur, communicatie en samenwerkingsverbanden. 'Last but not least' is HR meer dan eens een "vergaarbak" van allerlei additionele zaken, die niet elders in de organisatie kunnen worden ondergebracht. Voorbeelden hiervan zijn wagenparkbeheer, telecom management, cateringbeheer, coördineren van de kantoorschoonmaak etc.

Regio HR adviseurs zijn zeer ervaren HR professionals die de complexiteit van hun vakgebied verstaan. Door hun jarenlange ervaring in diverse rollen, veelal in verschillende sectoren en bij verschillende bedrijven, zijn zij uitermate geschikt om hun vakgenoten binnen het MKB en grootbedrijf te coachen. Door gericht te coachen zijn zij in staat om minder ervaren/minder vakvolwassen HR professionals hun functie effectiever en efficiënter te laten uitvoeren en ondersteunen ze deze HR professional bij het op een professionele wijze en naar tevredenheid invullen van de diverse rollen binnen de organisatie. Het doel hierbij is om de HR professional zodanig te coachen dat hij of zij in staat is om uiteindelijk als volwaardige HR Business Partner werkzaam te zijn.

 

HR Coaching is maatwerk en sterk afhankelijk van de wensen en gestelde doelen van de HR professional in combinatie met het wensen- en eisenpakket van een organisatie. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek inventariseert de Regio HR van beide kanten, welke verwachtingen er zijn ten aanzien van coaching en met welk resultaat. Dit alles wordt voor de opdrachtgever uitgewerkt in een plan van aanpak inclusief planning en kostenraming. Omdat coaching bovenal een persoonlijk ontwikkelingsproces is, zal Regio HR minimaal twee geschikte Regio HR adviseurs met de HR professional laten kennismaken. Zo kan de HR professional zelf bepalen met welke Regio HR adviseur de beste klik bestaat om het coaching traject aan te gaan.

 

Een bijkomend voordeel voor de organisatie is verder dat tijdens het coaching traject de Regio HR adviseur over de schouder van de HR professional kan meekijken en deze kan adviseren/ondersteunen hoe om te gaan met bepaalde HR vraagstukken welke op dat moment relevant zijn voor de organisatie.

hr coaching

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep