HR Projecten

 

Onze Regio HR adviseurs zijn in staat om naast hun algemene ervaring in het personeelsmanagement ook meer specialistische kennis aan te bieden aan ondernemers. Meestal resulteert dit in projecten met een specialistisch karakter.

 

Hierbij valt onder andere te denken aan:

 • Ontwerpen en invoeren van een beoordelingssysteem
 • Invoeren van functioneringsgesprekken
 • Ontwerpen en invoeren van een beloningssysteem of, in ruimere zin, een arbeidsvoorwaardenregeling
 • Tevredenheidsonderzoek onder werknemers.
 • Uitvoeren of begeleiden van een werving- en selectieprocedure
 • Begeleiden van de invoering van een Ondernemingsraad
 • Begeleiden van herstructureringen waarbij gedwongen ontslagen moeten vallen.
 • Invoeren of verbeteren van werkoverleg
 • Ontwerpen van werkroosters, deeltijdroosters
 • Inrichten van een deugdelijke personeelsadministratie
 • Screenen van arbeidsvoorwaarden, personeelshandboeken en arbeidsovereenkomsten op juridische actualiteit
 • Reductie van ziekteverzuim
 • Functieclassificatie
 • Opleidingsplannen

 

Regio HR adviseurs overleggen vooraf altijd goed met opdrachtgevers wat precies de verwachtingen zijn en geven eventueel advies bij het maken van keuzes voor de inrichting van de projectopdracht. Maatwerk is hier het sleutelwoord.

 

Wij onderscheiden ons door actief kennis te delen met onze opdrachtgevers om een zo maximaal mogelijke acceptatie te bewerkstelligen binnen een onderneming.

 hr portaal

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep