Interim HR

 

Deze dienstverlening richt zich meer op grotere ondernemingen, met een eigen afdeling HR. Zoals wij onze expertise inzetten bij Full Service HR, zo kunnen wij ook uitstekende diensten bewijzen bij tijdelijke onderbezetting van uw HR afdeling, bijvoorbeeld in het geval van arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof of bij een vacature.

 

Tijdelijke onderbezetting van uw HR afdeling leidt meestal tot een stagnatie van zowel operationele als projectmatige activiteiten. Omdat hierdoor het HR-serviceniveau daalt brengt dit ontevredenheid met zich mee, zowel bij werknemers als bij leidinggevenden en management. Een ander risico is dat eenmaal in gang gezette projecten stagneren, worden stilgelegd en vervolgens niet meer worden opgepakt omdat deze niet meer de volle aandacht hadden.

 

Afhankelijk van de wensen van de onderneming kunnen onze adviseurs op één of meerdere dagen per week de onderbezetting op uw HR afdeling wegnemen. Het voordeel van het inschakelen van Regio HR is dat onze adviseurs vrijwel direct in staat zijn om de HR-taken snel en correct uit te voeren. Hun langdurige ervaring bij steeds wisselende klant werkgevers maakt hen immers bij uitstek geschikt daarvoor.

 

Hoewel onze adviseurs tegelijkertijd bij diverse opdrachtgevers kunnen werken, kan de opdrachtgever er van verzekerd zijn dat zijn onderneming de volle aandacht krijgt. Zo kan bijvoorbeeld op dagen, waarop de HR adviseur niet “in huis” is bij de klant, altijd telefonisch of per e-mail een beroep op de HR adviseur worden gedaan bij zaken die geen uitstel kunnen hebben. Op deze wijze wordt de continuïteit van onze  Regio HR ondersteuning gewaarborgd.

Interim HR

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep