Juridische ondersteuning

 

Ieder ondernemer komt vroeg of laat een keer in aanraking met een arbeidsgerelateerde ontslagzaak waarbij (enige) juridische ondersteuning noodzakelijk is.

 

Onze ervaring leert dat vooral ondernemers in het MKB dit soort ondersteuning onnodig en veel te snel uitbesteden aan dure advocaten.

 

Zeker in gevallen waar het gaat om voorgenomen reorganisaties, collectief ontslag, organisatieaanpassingen, disfunctioneren van medewerkers, vaststellingsovereenkomsten, langdurige arbeidsongeschiktheid, diefstal van bedrijfseigendommen en aanverwante zaken, is het verstandig eerst te overleggen met één van onze Regio HR adviseurs.

 

In veruit de meeste gevallen zijn wij in staat om dit soort zaken samen met u op te pakken tegen een uurtarief dat ca. 50% lager ligt dan de gemiddelde advocaat in Nederland.

 

Door de jarenlange ervaring van onze Regio HR adviseurs met tal van uiteenlopende ontslagrelateerde zaken, kunnen wij op zeer efficiënte wijze met u het traject doorlopen. Enkel daar waar nodig cq. noodzakelijk maken wij gebruik van de inzet van gecontracteerde juristen, danwel uw of onze advocaat om de zaak verder op te pakken. Deze zal doorgaans echter veel minder tijd behoeven te besteden aan ontslaggerelateerde cases, waardoor de kosten aanzienlijk beperkt kunnen worden.

 

Zelfs als u verzekerd bent voor juridische dienstverlening (bijv. bij DAS, ARAG etc.) kan het verstandig zijn contact met ons opnemen. Wij spreken immers de taal van juristen op het gebied van arbeidsrecht en zijn in staat om namens u samen met juristen uw ontslagzaak verder af te wikkelen.

juridische ondersteuning

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep