Nieuws

Ziekteverzuim: dit moet een werkgever als eerste doen

20 augustus 2019

Ziekteverzuim: dit moet een werkgever als eerste doen

 

De directeur van een zorginstelling krijgt kanker waardoor zij haar veeleisende werk niet meer kan uitvoeren. Haar werkgever weigert haar te ontslaan. De directeur beschuldigt haar werkgever ervan het dienstverband slapend te houden om zo onder het betalen van een transitievergoeding uit te komen. Is dat slecht werkgeverschap?

 

De MKB  Verzuim ontzorg-verzekering komt eraan. Het vooral op kleinere werkgevers gerichte product kan met ingang van 1 januari volgend jaar gesloten worden. Maar werkgevers kunnen beter nu al in actie te komen.

 

Dit zegt Christian Klein, adviseur Inkomensverzekeringen bij Centraal Beheer. “En als je dan toch bezig bent: kijk ook naar de mogelijkheden om werknemers te beschermen tegen inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte.”

 

Werkgevers, en met name die met maximaal 25 mensen in dienst, moeten komende maand tijd vrijmaken om naar hun verzuimbeleid en -verzekeringen te kijken. In september komen de eerste verzekeraars met hun eigen MKB Verzuim ontzorg-verzekering . Die biedt naast de reguliere verzuimverzekering ook uitgebreide aanvullende dienstverlening aan. De verzekeraar neemt daarbij een groot deel van de zaken rondom verzuimbegeleiding, casemanagement en re-integratie uit handen. Bij (dreigend) langdurig verzuim hoeft de werkgever niet meer alle re-integratiediensten helemaal zelf te regelen.

 

Wat moet een werkgever nu als eerste doen?

Klein: “Nagaan of dit product aansluit bij zijn behoefte. In september zullen de eerste verzekeraars met hun product naar buiten treden, dus dan zie je wat het inhoudt. Een werkgever die al vaker met (langdurig) verzuim te maken heeft gehad, heeft de kennis en de ervaring en weet hoe hij hiermee moet omgaan. Die is op de hoogte van alle verplichtingen en acties die daarbij komen kijken. Die zou wat minder behoefte kunnen hebben aan zo’n verzekering. Maar een kleine ondernemer die nauwelijks of geen ervaring heeft met verzuim van medewerkers, vindt het juist fijn als hij daar geen omkijken naar heeft en kan rekenen op maximale ondersteuning. Dan is het zeker aan te raden om over de MKB verzuim ontzorg-verzekering na te denken.”

 

Verzekeraars kunnen een keurmerk krijgen van MKB-Nederland. Wat heb je als werkgever aan zo’n stempel?

“Dat keurmerk biedt vooral duidelijkheid voor de klant. Wij leveren de specificaties van ons product en onze dienstverlening bij MKB-Nederland aan. MKB-Nederland toetst dan of die voldoen aan alle eisen die gesteld zijn. Die eisen zijn opgenomen in het Productconvenant dat verzekeraars en werkgeversorganisaties hebben gesloten. Alle MKB Verzuim-ontzorg-verzekeringen met een keurmerk zijn daarmee goed herkenbaar en vergelijkbaar. Ook transparantie speelt daarin een belangrijke rol: we moeten met scenario’s vooraf duidelijk aangeven wat het effect is van het eigen verzuim op de premie. Wat is de invloed op de premie als je gemiddelde verzuimcijfers hebt, of bovengemiddeld verzuim? De premie mag bij tegenvallende verzuimcijfers niet te sterk stijgen. Een ondernemer kan dus aan het keurmerk zien dat hij bij die bepaalde verzekeraar goed uitgelegd krijgt wat voor impact zijn eigen verzuim heeft op de kosten.”

 

Moeten werkgevers nu snel in actie komen als ze willen overstappen naar het nieuwe product?

“Er is wel wat tijdsdruk. Als werkgever wil je deze verzekeringen onderling kunnen vergelijken, maar je wilt ze ook afzetten tegen je huidige verzekering. Vanaf eind september worden de meeste verlengingsvoorstellen voor de bestaande polissen verzonden, dus voor die tijd kun je geen vergelijking maken. Aan de andere kant is de opzegtermijn van arbodiensten vaak drie maanden. Wil je per 1 januari overstappen op de MKB-verzuim ontzorg-verzekering, dan moet je dus voor 1 oktober opzeggen. Dat betekent dat de tijd erg krap is om te onderzoeken wat het premieverschil is tussen de verschillende ontzorgverzekeringen én tussen je huidige verzuimverzekering.”

 

Als je dat niet redt, moet je weer een jaar wachten dus?

“Dat hoeft niet. Je kunt de nieuwe verzekering ook per 1 april of 1 juli afsluiten. Wij proberen in elk geval tijdig informatie te verstrekken waarmee de werkgever ook tijdig een weloverwogen keuze kan maken.”

 

Jullie pleiten er ook voor dat een werkgever verder kijkt dan alleen de verzuimverzekering. Leg uit.

“Als werkgever ben je verantwoordelijk voor loondoorbetaling bij ziekte in de eerste twee jaar. Daar heb je verzuimverzekeringen voor. Maar er zijn ook mogelijkheden om een aanvulling te geven op een eventuele WIA-uitkering als de werknemer na meer dan twee jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard. Werkgevers zien daar vaak het nut niet van in omdat na twee jaar ziekte UWV de uitkering overneemt. Nederland heeft de sociale zekerheid best goed geregeld, maar veel werkgevers zijn niet bekend met de inkomensterugval als je arbeidsongeschikt wordt. Na twee jaar ziekte krijg je, als je in de WIA terechtkomt, niet altijd meer 70% van je laatstverdiende loon. Afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent verklaard, je arbeidsverleden en hoeveel je nog verdient met werken, kun je ver terugvallen in inkomen, veel meer dan 30%. Zie dan nog maar eens de hypotheek te betalen. Daar bestaat een aanvullende WIA-verzekering voor, maar die is nog vrij onbekend.”

 

Waarom zou een werkgever zo’n verzekering afsluiten?

“Het is in principe niet verplicht om iets voor (ex-)werknemers te regelen na twee jaar ziekte. In sommige cao’s is de verplichte WIA-verzekering wel opgenomen. Dat gebeurt vaak ook niet. Maar met een aanvullende WIA-verzekering toon je goed werkgeverschap, waarbij je een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer behoedt voor een (potentiële) grote terugval in inkomen. Wij bieden bijvoorbeeld inkomensgarantie, naar keuze tot de WIA-loongrens of tot maximaal € 100.000. We vullen de uitkering dan aan tot 70% van het verzekerde inkomen. Zeker in deze arbeidsmarkt is dat een prima arbeidsvoorwaarde waar je mensen mee kunt trekken. Werkgevers kijken veel meer naar duurzame inzetbaarheid en het leuk maken van werk, maar het kan ook altijd misgaan. En wat is er dan geregeld? Denk daar ook eens over na.”

 

Is dat wel betaalbaar voor een kleinere werkgever?

“Voor een fractie van de prijs van een verzuimverzekering kun je als werkgever een WIA-aanvulling bieden aan je werknemer. Bovendien kun je de kosten delen met de werknemer. Het is ook mogelijk de werknemer de premie volledig zelf te laten betalen. In sommige cao’s zijn daar afspraken over gemaakt. Maar de premie is echt laag: het gaat om enkele euro’s per medewerker per maand. Als je een cappuccino per maand minder drinkt, heb je die verzekering er dus al uit. Zo’n aanvullende WIA-verzekering kan uitkomst bieden en ik vind dat werknemers moeten opstaan en ook moeten vragen om oplossingen voor als het misgaat. Ik geef nog maar een voorbeeld: stel dat je € 80.000 verdient en je valt terug op een (maximale!) WIA-uitkering, dan hou je nog maar 49% van je salaris over. Dit bedrag kan overigens nog fors verder dalen als de werknemer niet meer aan het werk komt. Veel werkgevers zijn zich daar niet van bewust. Met een aanvullende dekking bied je iemand dus ook na zijn dienstverband bestaanszekerheid.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Centraal Beheer. (Bron: www.overduurzameinzetbaarheid.nl)

Heeft u vragen over dit nieuwsitem?

 

Wilt u meer informatie over dit nieuwsitem, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Papland 4a

4206 CL Gorinchem

Telefoon: +31 (0)85-047 98 69

Email: info@regiohr.nl

Copyright 2022 | EVI Groep